خط تولید اسید کلریدریک – ارمنستان

خط تولید اسید کلریدریک

خط تولید اسید کلریدریک

خط تولید اسید کلریدریک ساخته شده بارگیری و ارسال شده در سال 1394

ساخت و اجرا توسط مهندسین آرتا شیمی با بهترین کیفیت و متریال

شرح پروژه

خط تولید اسید کلریدریک ساخته شده بارگیری و ارسال شده در سال 1394

ساخت و اجرا توسط مهندسین آرتا شیمی با بهترین کیفیت و متریال

جزئیات پروژه

مشتری:

تاریخ: 26 دی ماه 1394

دسته: خط تولید اسید کلریدریک

وب سایت: 

  • مدیر پروژه: مهندس بهرامی
  • ناظر: احمد مومنی
  • کارفرما:
  • محل پروژه:ارمنستان
فهرست